Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια
real145

Τοιχογραφία του 1565 στον Ταξιάρχη

Η Μονή Παμμεγίστου Ταξιάρχη Μιχαήλ βρίσκεται σε δύσβατη ρεματιά, τρία περίπου

χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της μονής του Αγίου Δημητρίου στο Στεφάνι Κορινθίας.

Από την παλαιά μονή σώζεται σήμερα μόνο το καθολικό, το οποίο είναι κηρυγμένο

μνημείο σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/ΚΗΡ/16034/561/(ΦΕΚ 716/Β/19-08-

1997). Το σχήμα και η διάταξη του μοναστηριακού συγκροτήματος δεν διακρίνεται

λόγω των λιθοσωρών και της βλάστησης.

Το καθολικό είναι ένας σταυρεπίστεγος ναός του τύπου Α1. Στο δυτικό τοίχο του

διακρίνεται η αμελής τοιχοποιία του αποτελούμενη από ακατέργαστους λίθους και

τεμάχια πλίνθων. Στη νότια πλευρά του, σε ύστερη περίοδο, κατασκευάστηκε

πρόπυλο κτισμένο με αργολιθοδομή, όπου γίνεται χρήση άφθονου κονιάματος. Spolia

είναι εντοιχισμένα στο νότιο τοίχο του ναού και στο δυτικό τμήμα του θόλου του

πρόπυλου. Η χρονολογική τοποθέτηση της ανέγερσής του παραμένει προβληματική.

Στο εσωτερικό φέρει τοιχογραφικό διάκοσμο, ο οποίος, βάσει της κτητορικής

επιγραφής του, χρονολογείται το 1565 και αποτελεί έργο του ζωγράφου Θεοδόσιου

Κακαβά.

Στον ναό έχουν γίνει επεμβάσεις κατά την δεκαετία του 1960 όπως η επικάλυψη των

στεγών με πλάκες από σκυρόδεμα και επιχρίσματα στις εξωτερικές επιφάνειες των

λιθοδομών που έχουν αλλοιώσει την αρχική μορφή του μνημείου. Άμεσα μέτρα

προστασίας του μνημείου οδήγησαν σε στερεωτικές εργασίες στο πρόπυλο και

υποστύλωση δύο τόξων εσωτερικά του ναού κατά την δεκαετία του 1990.

Στους φέροντες περιμετρικούς τοίχους του κυρίως ναού δεν εντοπίζονται έντονες

ρηγματώσεις, παραμορφώσεις και γενικά περιοχές με σημαντική μειωμένη αντοχή.

Ρωγμές με σημαντικό εύρος εντοπίζονται στις θολωτές οροφές και στα τόξα στήριξης

του τρούλου.

Στα χαμηλά τμήματα της φέρουσας τοιχοποιίας είναι έντονα τα ίχνη υγρασίας

προερχόμενη από το εξωτερικό έδαφος στον βόρειο τοίχο και ανερχόμενη από το

δάπεδο στους υπόλοιπους τοίχους.

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση με

φθορές στα σημεία ρηγματώσεων της λιθοδομής και με έντονα επιφανειακά

χαράγματα.

Για την αποκατάσταση και την ανάδειξη του μνημείου θα γίνουν οι ακόλουθες

εργασίες:

Α. Εργασίες Πεδίου

• Αποχωματώσεις, συλλογή και συσσώρευση λίθων, για την ανάδειξη της

χωροθέτησης και του περιγράμματος του συγκροτήματος των κελιών.

Β. Στερέωση – Αποκατάσταση

• Αποχωμάτωση περιμετρικά του ναού σε απόσταση 3,00 μέτρων περίπου και

διαμόρφωση του εδάφους με κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των υδάτων.

• Αποκατάσταση του πρόπυλου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και άλλα που

τυχόν θα προκύψουν κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών.

• Έλεγχος και ενίσχυση της θεμελίωσης του ναού και κατασκευή αποστραγγιστικής

τάφρου.

• Καθαίρεση των πλακών από σκυρόδεμα από τις στέγες με αδιατάρακτη κοπή,

βαθύ αρμολόγημα των εξωραχίων των θόλων και κατασκευή νέας στέγης με κεραμίδια

βυζαντινού τύπου ημικολυμβητά.

• Καθαίρεση των νεώτερων επιχρισμάτων από τις εξωτερικές επιφάνειες της λιθοδομής

του ναού, καθαρισμός των αρμών από σαθρά κονιάματα και βαθύ αρμολόγημα με

κονίαμα κατάλληλης σύνθεσης. Αρμολόγημα με το ίδιο κονίαμα θα γίνει και στα

σωζόμενα τμήματα του πρόπυλου.

• Συντήρηση της υπάρχουσας θύρας εισόδου και κατασκευή ξύλινου πλαισίου με

σταθερό τζάμι στο άνοιγμα του Ιερού.

• Αποκατάσταση του πλίθινου διάκοσμου στην κόγχη πάνω από την πόρτα εισόδου.

• Εργαστηριακή έρευνα της σύστασης και της αντοχής των κονιαμάτων της λιθοδομής

του ναού.

Γ. Συντήρηση Τοιχογραφιών

• Αφαίρεση μεταγενέστερων επεμβάσεων

• Συντήρηση του υποστρώματος

• Συντήρηση της ζωγραφικής επιφάνειας

• Αισθητική αποκατάσταση

Δ. Έρευνα – Τεκμηρίωση

• Κατά την διάρκεια των εργασιών θα τεκμηριώνονται και θα αποτυπώνονται τα νέα

στοιχεία που θα προκύπτουν και αναλόγως θα τροποποιούνται τα σχέδια.

• Θα εκδοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο για το μνημείο και τις εργασίες που θα

εκτελεσθούν.

Παραδοτέο Έργο:

1. Aποψιλωμένο, καθαρισμένο και διαμορφωμένο τον περιβάλλοντα χώρο του

μνημείου επιφάνειας 150,00 τ.μ.

2. Στερεωμένο και αποκατεστημένο το μνημείο (ναός) εμβαδού 70,00τ.μ. σύμφωνα με

τις επεμβάσεις που περιγράφονται στον «Πίνακα Αιτιολόγησης Προϋπολογισμού».

3. Αρχαιολογικός οδηγός σε έντυπη μορφή και δίγλωσσο πληροφοριακό φυλλάδιο με

αναφορά στην αρχαιολογική, αρχιτεκτονική και φωτογραφική τεκμηρίωση του

μνημείου και των ευρημάτων και τις εργασίες που υλοποιήθηκαν σ’ αυτό. Μία (1)

Ενημερωτική Πινακίδα.

Δικαιούχος του ποσού των 260.000 Ευρώ είναι η 25η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πηγή

Advertisements

TaxiarhisΟ Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 24 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου, την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστου Ταξιάρχη Μιχαήλ στο Στεφάνι Κορινθίας», συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ» με Δικαιούχο την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η Πράξη αφορά την αποκατάσταση και ανάδειξη της παλαιάς μονής, η οποία είναι κηρυγμένο μνημείο σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/ΚΗΡ/16034/561/(ΦΕΚ 716/Β/19-08-1997).

Δικαιώνεται ο αγώνας που κατέβαλε ο Πολιτιστικός Σύλλογος τα τελευταία 10 χρόνια. Σημειώνουμε ότι η μελέτη αποκατάστασης του μνημείου που υποβλήθηκε στη 25η ΕΒΑ το Πάσχα του 2010, εκπονήθηκε για λογαριασμό του Συλλόγου. Η Μελέτη εγκρίθηκε το Ιανουάριο του 2013 από τη Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ πρέπει να ιδρύθηκε τον ένατο με δέκατο αιώνα, την εποχή δηλαδή που ο μοναχισμός πρωτοεμφανίστηκε στην περιοχή αν και η ακριβής χρονολογία δεν είναι γνωστή. Σίγουρο είναι ότι η Μονή λειτουργούσε από τις εποχές της Φραγκοκρατίας.

Το ερειπωμένο σήμερα συγκρότημα της μονής είχε το γνωστό τετράπλευρο μοναστηριακό σχήμα με επίκεντρο το καθολικό, αφιερωμένο στον προστάτη Ταξιάρχη Μιχαήλ. Παρά την εγκατάλειψη, ο ναός συνεχίζει να διατηρεί τη συνολική αγιογραφική του τοιχογραφία. Πάνω από την Ωραία πύλη που αποτελεί και την μόνη είσοδο του κτιστού τέμπλου του ναϊδρίου, βρίσκεται μια ευανάγνωστη κτιτορική επιγραφή που αναφέρεται σε ανακαίνιση του ναού που έγινε το 1565 μ.Χ. επί ιερομόναχου Συμεών. Έχει γραφτεί από τον αγιογράφο που ιστόρησε ολόκληρο το ναό, και ο οποίος ακολουθούσε την τεχνοτροπία της λεγόμενης Κρητικής Σχολής. Περιβάλλεται από κόκκινο πλαίσιο, ενώ η γραφή είναι μικρογράμματη με μαύρο χρώμα σε λευκό πεδίο. Η επιγραφή μας πληροφορεί ότι ο ναός κτίστηκε ευθύς εξαρχής στο όνομα του Ταξιάρχου Μιχαήλ, όπως επιβεβαιώνει και η τοιχογραφία του που βρίσκεται στο βόρειο τοίχο. Η ανέγερση του ναϊδρίου πραγματοποιήθηκε δια συνδρομής και κόπου του ιερομόναχου Συμεών για την ψυχική του σωτηρία του ιδίου και των γονέων του. Η δαπάνη της αγιογραφίας φαίνεται ότι καταβλήθηκε από κάποιον λαϊκό Βρετό ως δέηση για την οικογένεια του.

Το όλο έργο της αγιογραφήσεως πραγματοποιήθηκε από τον Θεοδόσιο Κακαβά. Πρόκειται για το μόνο σωζόμενο έργο του ζωγράφου αυτού, ο οποίος άνηκε στον περίφημο αγιογραφικό οίκο των Κακαβάδων από το Ναύπλιο. Το έργο αυτό αποδεικνύεται το πρώτο αναφερόμενο έργο του οίκου αυτό και ο Θεοδόσιος ως ο γενάρχης του. Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους ζωγράφους της Πελοποννήσου.

http://www.stephanion.gr/taxiarhi.htm

Στο «Διαύγεια» αναρτήθηκε σήμερα στις 12:30 η ορθή επανάληψη της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου το Συμβούλιο γνωμοδοτεί θετικά μεν για τους περιβαλλοντικούς όρους της ΜΠΕ των λατομείων, αλλά απορρίπτει τις θέσεις στο Στεφάνι («Αγιονόρι-Παλαμήδη»), Μαψός-Σπαθοβούνι και Άνω Πιτσά Κορινθίας:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9Ω7Λ1-3Ρ9

Η ανάρτηση έρχεται 43 μέρες μετά το εν λόγω Περιφερειακό Συμβούλιο…

H σύμβουλος Μαριλένα Σούκουλη θέτει τα δικά της ερωτήματα για το timing αλλά και τη χωροθέτηση των λατομείων που αν μη τι άλλο προκαλλούν ερωτηματικά….

Οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Γιώργου Δέδε αναφορικά με την παρέμβαση της Περιφέρειας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με το λατομείο που σχεδιάζεται στο Στεφάνι.

timthumbΕπιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Μανιάτη απέστειλε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης σχετικά με την απόληψη αδρανών υλικών (λατομείο) από τη θέση «Αγιονόρι – Παλαμήδι» της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων, όπως προτείνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 104892/16.06.06 ΚΥΑ Ε.Π.Ο. ως προς τις ανάγκες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα».

Ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης απευθυνόμενος προσωπικά στον κ. Υπουργό διατύπωσε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου στην περιοχή, επισημαίνοντας την έντονη αντίδραση των κατοίκων των χωριών Στεφάνι, Χιλιομόδι, Κλένια, και Αγιονόρι, καθώς και τα δίκαια αιτήματά τους.

Ειδικότερα οι λόγοι για τους οποίους αντενδείκνυται η εγκατάσταση λατομείου στην περιοχή έχουν ως εξής:

• Η θέση που προτείνεται στη μελέτη (για λατομείο) ανήκει στον ευρύτερο ορεινό όγκο που αποτελεί μοναδική πηγή κτηνοτροφικού πλούτου των τοπικών κοινοτήτων Αγιονορίου και Στεφανίου. Ο ίδιος χώρος είναι επιβαρυμένος με την εγκατάσταση και λειτουργία ανεμογεννητριών με αποτέλεσμα την ήδη αρνητική επίπτωση στον αγροτικό – κτηνοτροφικό τομέα της ευρύτερης περιοχής.
• Ταυτόχρονα, πιθανή δημιουργία λατομείου στη θέση αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία των δύο γεωτρήσεων που τροφοδοτούν αποκλειστικά το υδρευτικό δίκτυο του Αγιονορίου και της Κλένιας.
• Η συσσώρευση πολλών έργων στον ίδιο ορεινό όγκο θα υποβαθμίσει περαιτέρω, δραματικά την υφιστάμενη κτηνοτροφική χρήση αλλά και το περιβάλλον γενικότερα, σε βαθμό μη αναστρέψιμο, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση της μοναδικής πηγής πλούτου των κατοίκων της περιοχής.
Πέραν των ανωτέρω, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στην επιστολή του επισημαίνει ιδιαίτερα την αντίθεση της εγκατάστασης αυτής ως προς το στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και τις ιδιαίτερα πλεονεκτικές συνθήκες ανάπτυξης του αγροτο-κτηνοτροφικού χαρακτήρα της περιοχής.

Πηγή: http://ppel.gov.gr/2013/08/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD/

Αρέσει σε %d bloggers: